Studiul si practica “Secretului Florii de Aur”

Publicat - de | 7 comentarii

3. Teoria si metodele de cultivare Xing si Ming a Realitatii Complete Taoiste, descrise în „Secretul florii de aur”

Toate cărţile taoiste clasice ale alchimiei interne şi cele ale medicinii chineze folosesc Xing şi Ming drept concepte de bază ale teoriei şi practicilor de cultivare. Dacă nu cunoaştem aceste concepte nu putem înţelege cărţile clasice. Xing şi Ming au format o lume, lumea vieţii. Ele sunt concepte foarte importante și care sunt fundamentale în taoism. Deoarce Xing şi Ming sunt conceptele esenţiale, sistemul taoist a fost creat prin gândirea, discutarea şi explicarea acestora. Până acum există multe explicaţii şi înţelegeri referitoare la ele. Măsura în care înţelegem aceste concepte hotărăşte cât de departe sau cât de sus putem ajunge pe drumul cultivării de sine.

Ming se referă la partea variabilă a vieţii, la ceea ce poate fi schimbat; iar Xing se referă la partea invariabilă a vieţii, la ceea ce nu poate fi schimbat. Corpul omenesc se naşte, creşte, îmbătrâneşte şi moare, poate experimenta diverse fenomene precum îmbolnăvirea şi recuperarea sănătăţii, prin urmare corpul se schimbă şi poate fi schimbat pe parcursul vieţii. Sentimentele oamenilor sunt de asemenea schimbătoare, în funcţie de circumstanţe şi gândire. Mintea se schimbă în funcţie de circumstanţele exterioare şi asta face ca omul să se simtă fericit sau mânios. Omul îşi poate schimba gândirea şi îşi poate îmbunătăţi natura, devenind perfect prin cultivare şi practică. Dorinţele se pot schimba, de asemenea, și există multe discipline religioase precum budismul şi taoismul care limitează sau restricţionează dorinţele. Dacă dorinţele nu ar putea fi schimbate, atunci aceste discipline ar deveni inutile. Ideile şi gândurile oamenilor se pot schimba şi ele, în măsura în care învăţăm unii de la alţii. Toate categoriile enumerate mai sus (trupul, sentimentele, dorinţele, gândurile, ideile), sunt variabile şi pot fi schimbate, de aceea sunt incluse în Ming. MingGong (practica Ming) este practica îmbunătăţirii acestora, astfel încât să devenim nişte oameni sănătoşi, buni şi miloşi, liniştiţi şi lipsiţi de dorinţe, înţelepţi şi inteligenţi. Dar, o astfel de cultivare a modului de comportare nu poate schimba Xing, indiferent cât de sus ar ajunge. Astfel, MingGong nu pote înlocui XingGong (practica Xing). Atât pentru budişti cât şi pentru taoiştii, obiectivul ultim este cultivarea Xing, deoarece acestă practică poate schimba nașterea şi moartea omului (ciclul renașterilor, n.t.).

Ce este Xing? El este acel element al vieţii care nu se naşte şi nu moare, nu se schimbă şi nu se mişcă. Există el în realitate? Budiştii şi taoiştii afirmă cu certitudine că Xing există! Şi mai afirmă că poate fi chiar testat. De asemenea, ei cred că ţelul suprem al antrenamentului şi cultivării de sine este cultivarea Xing. Budiştii îl numesc „Natura lui Buddha”, care nu se naşte şi nu piere, nu creşte şi nici nu se diminuează, chiar fără să se mişte tot timpul. Daoiştii îl numesc Yuanshen (natura reală, spirit originar), sau Zhenxing (sinele real) – „ce stă de sine stătător, fără să se schimbe, liniştit şi seren, mişcându-se în cerc, fără a se opri”. Cuvintele folosite de budişti sau taoişti ar putea fi diferite, dar ele se referă la acelaşi lucru. Despre acest Xing budiştii şi taoiştii cred că este invizibil şi nu se poate vorbi despre el, ci poate fi experimentat şi recunoscut numai prin practică, prin intermediul fenomenelor vieţii (induse de această practică n.t.).

În primul capitol al „Secretului florii de aur” se afirmă: „Metoda secretă pe care o transmitem se referă la cultivarea Xing şi nu se referă la nici o altă cale, ea este astfel minunată şi subtilă”. Mai presus de toate, metoda transmisă de „Secretul florii de aur” este axată pe cultivarea Xing. În „Secretul florii de aur” se spune: „Tao sau Calea nu are nume şi nici formă, este doar Natura sau Yuanshen”. Astfel, Natura şi Yuanshen sunt acelaşi lucru. Yuanshen şi Shishen (识神) sunt doar o pereche. Gândurile, ideile şi dorinţele sunt incluse în Shishen. În ceea ce priveşte Natura sau Yuanshen şi funcţia sa, aceasta este explicată în al doilea capitol al cărţii: „Când omul se naşte, Yuanshen locuieşte în Fangcun (方寸), Shishen trăieşte în inimă. Inima are o formă ce se aseamănă cu o piersică mare, este acoperită de aripile plămânilor, se sprijină pe ficat, iar intestinul gros şi intestinul subţire o susţin. Dacă într-o zi nu mâncăm, nu ne vom simţi bine, dacă auzim ceva înfricoşător ne vom supăra, dacă ne mâniem ne vom sufoca, dacă vedem un mort ne vom întrista, dacă vedem o faţă frumoasă ne va lua ameţeala. Se pare că mintea este mişcată de astfel de lucruri, dar, de fapt, Yuanshen nu poate fi mişcat de ele. Se poate mişca Fangcun? Cum se poate mişca Yuanshen dacă rezidă în Fangcun? Dacă se mişcă, este atât rău cât şi minunat: este rău atunci când cineva moare deoarece Yuanshen pleacă spre o nouă viață; este minunat atunci când lumina se cristalizează în Corpul naturii (法身Fashen – adică Natura sau Yuanshen își crează un corp) şi începe să se mişte. Acesta este secretul păstrat de mii de ani. Înţelesul acestui paragraf este următorul: omul are doi Shen, anume Yuanshen şi Shishen. Shishen este numit şi mintea ce controlează gândurile şi dorinţele omului. De ce dorinţele şi ideile se schimbă întotdeauna? Deoarece Shishen se mişcă continuu. Yuanshen sau Natura ce rezidă în Fangcun nu se mişcă deloc, indiferent cum se schimbă ideile şi dorinţele omului, acestea nu îl pot influenţa. El va începe o nouă viaţă doar atunci când omul moare. Astfel practica asupra Shishen ar putea schimba ideile şi dorinţele omului, însă doar cultivarea Yuanshen-ului poate schimba naşterea şi moartea cuiva,deoarece Yuanshen cunoaşte Adevărul şi Legea naşterii şi a morţii, fiind astfel capabil să oprească reîncarnarea şi apoi să transceandă dincolo de univers. Deoarece scopul său suprem este doar să cunoască Adevărul şi Legea naşterii şi a morţii, Şcoala Taoistă a Realităţii Complete acordă cea mai multă atenţie cultivării Yuanshen (practicii Xing).

Care este principiul pe care se bazează cultivarea Yuanshen-ului? Deşi Yuanshen nu se mişcă, el străluceşte, iar lumina sa se răspândeşte între întreg universul şi membrele şi oasele trupului. Dacă se continuă cultivarea acestei lumini prin întoarcerea, colectarea şi coagularea ei, ea va deveni Corpul naturii. Yuanshen se va mişca atunci când lumina sa va deveni Corpul naturii. Acesta este principiul practicii Yuanshen descris în „Secretul florii de aur”- Doctrina Taiyi şi Jinhua. Din titlu cărţii se revelează acest principiu, deoarece în primul capitol se spune: „Taiyi este cel mai important lucru, Jinhua este lumina sa. Taiyi este Natura omului sau Yuanshen, Jinhua este lumina Naturii sau a Yuanshen-ului. Relaţia dintre Yuanshen şi lumina sa este asemănătoare cu relaţia dintre sarcina electrică şi câmpul electric care o înconjoară. Astfel, dacă lumina lui Yuanshen este antrenată, şi Yuanshen va fi influenţat. Metoda de antrenament este aceea de a lăsa ca lumina radiată să se întoarcă, să se adune şi să stea în faţa Fangcun. Această metodă este numită „întoarcerea luminii”. De obicei, lumina oamenilor doar radiază, dar practicantul doreşte să determine ca această lumina radiată să se întoarcă. În „Secretul florii de aur” se spune: „metoda anterenării luminii este aceea de a folosi Calea Întoarcerii”. Cum se face asta? „Secretul florii de aur” dezvăluie o tehnică specială a acestei şcoli: lumina este făcută să se întoarcă cu ajutorul ochilor. „Secretul florii de aur” explică şi baza teoretică a acestei tehnici unice: „punctul cheie al practicii este să concentrezi esenţa corpului în ochi”. În clasica „Cartea Împăratului Galben a Medicinii Interne” se cunoştea deja acest secret: „toată esenţa corpului urcă în orificiile sale superioare”. „Secretul florii de aur” face un pas înainte şi arată că ochii sunt cele mai importante „orificii”: „ochii sunt porţile prin care lumina Shen se scurge sau se îndepărtează. În acest mod se pierde cel mai uşor Yuanshen. Deoarece ochii sunt principalele porţi prin care se pierde lumina Shen, „Secretul florii de aur” a ales ochii pentru a întoarce lumina. În ceea ce priveşte tehnica concretă, „Secretul florii de aur” afirmă: „Atunci când omul dă la o parte toate dorinţele şi ideile sale, se poate folosi cuvântul budist „yi” (∴) în practică. Punctul din mijloc al caracterului se aşează în punctul dintre cele două sprâncene, punctul din stânga în ochiul stâng, punctul din dreapta în ochiul drept. Astfel, lumina Shen a celor doi ochi se va întâlni în punctul dintre cele două sprâncene. Punctul dintre cele două sprâncene este numit Tianmu (al treilea ochi), el este poarta prin care cele trei lumini se întâlnesc, intră şi ies”. Se spune „Dacă întoarcerea luminii ar putea fi practicată un timp îndelugat, lumina se va coagula adică va deveni Corpul naturii”. Astfel, dacă se poate face ca lumina radiată să se întoarcă, să se adune şi să se coaguleze într-un Corp al naturii, atunci Yuanshen -ul nemişcat probabil că va începe să se mişte, acesta fiind ţelul acestei practici de întoarcere a luminii.

„Secretul florii de aur” evidenţiază „întoarcerea luminii” ca principiul fundamental al Xinggong şi dezvăluie tehnica de folosire a ochilor pentru antrenarea acestei lumini. Cartea consideră nu numai că taoismul şi-a dat seama de importanţa „întoarceri luminii”, ci şi de importanța altor lucruri. În capitolul trei – „Întoarcerea luminii şi menţinerea ei în centru” – se afirmă: „a fost transmis de la un mare maestru sau înţelept la altul că privirea inversă este punctul cheie” (privirea inversă este acelaşi lucru ca şi întorcerea luminii). Confucianiştii au numit-o „a şti să te opreşti”, Sakyamuni – fondatorul budismului – a numit-o „viziunea inimii”, Lao Zi a numit-o „vederea interioară”, toate acestea înfăţişează pe deplin esenţa”. Ceea ce vrea să spună acest paragraf este că principiul confucianist de „a ştii să te opreşti”, metoda budistă a „viziunii inimii” şi metoda „vederii interioare” despre care vorbeşte Lao Zi descriu de fapt acelaşi lucru – „întoarcerea luminii”. Cu toate că principiul este acelaşi, tehnicile şi metodele sunt diferite. „Secretul florii de aur” propune folosirea ochilor pentru a o practica. De asemenea, cartea menţionează că metoda „fixării şi contemplaţiei” ca şi metoda budistă a întoarcerii respiraţiei sunt metode pentu practica „întoarcerii luminii”. Lumina nu se referă doar la lumina percepută de ochi, ci la lumina Xing, astfel încât lumina din practică mai este numită lumina lui Xing (Xingguang). „Secretul florii de aur” subliniază faptul că „chiar şi orbii pot să practice aceste exerciţii”, pentru că lumina cu care se practică este lumina  Xing, lumina ochilor este doar o parte din ea. Atunci când vorbeşte despre metoda budistă de „fixare şi contemplaţie”, „Secretul florii de aur” afirmă că „la început se opreşte privitul spre exterior, apoi se priveşte spre interior. Dacă doar se opreşte privitul spre exterior fără a se privi în interior acțiunea se numeşte a se opri fără a privi; dacă doar se priveşte spre interior fără a întoarce lumina înapoi, acțiunea este numită a privi fără a întoarce”. Astfel, „fixare şi contemplaţie” este şi ea o metodă de practică a „întorcerii luminii”, dar această lumină este lumina gândirii. Cât despre exerciţiile budiste de „întoarcere a respiraţiei”, „Secretul florii de aur” consideră că practica luminii prin intermediul urechilor este aceeaşi cu practica luminii prin intermediul ochilor. Se afirmă: „când se practică prin intermediul ochilor, priviţi în interior și nu în exterior; când se practică prin intermediul urechilor, ascultaţi în interior și nu în exterior”. „Secretul florii de aur” indică faptul că metodele taoiste şi budiste prezentate mai sus sunt metode ale „întoarcerii luminii”, scopul lor fiind acela de a colecta lumina radiată, apoi de a o întoarce. Nu doar lumina văzută de ochi este lumina Xing, ci aceasta include şi alte tipuri de lumină. Dacă se înţelege acest principiu se poate ajunge la măiestrie în practica Xing. Cartea afirmă: „ Înţelegând acest lucru, omul poate trăi mai mult şi poate transcende universul, este maestru și în confucianism, și în budism şi în taoism”.

Ce este mandala văzută de practicanți? Are ea vreo legătură cu Yuanshen, Jinhua şi „întoarcerea luminii”? Care sunt conceptele importante menţionate în carte? În realitate, Mandala este lumina Xing sau a Yuanshen-ului. Omul şi-a găsit lumina Xing dacă vede Mandala. „Secretul florii de aur” consideră că vederea mandalei înseamnă că omul a reușit să afle cum să întoarcă lumina radiată înapoi, iar acesta este un fenomen foarte important şi plin de semnificaţie în procesul cultivării de sine. El indică faptul că omul a înţeles principiul practicii şi a prins punctul nodal al acesteia. Dacă el continuă practica în modul corect, atunci poate ajunge la trepte mai înalte, precum „Lumina începe să înflorească”, „Lumina e în curs de înflorire” şi „Lumina s-a coagulat”. Când s-a ajuns la nivelul de coagulare, Yuanshen va începe să se mişte şi va deveni activ. Atunci când Yuanshen se mişcă, se poate descoperi adevărul vieţii.

Pag < 1 2 3 4 5 6 >
Publicat sub: Seminarii | Vizibil de la nivelul : Visitor

7 comentarii

Lasa un raspuns
Utilizatorii trebuie să fie înregistrați și autentificați pentru a scrie comentarii.
Log in to Reply
Articole recomandate