Glosar termeni

Anexăm un scurt glosar de termeni folosiți în practica taoistă a școlii Longmen (longmenpai).

Texte, carti, colectii

Chineză simplificatăPinyinRomână
道藏dàozàngCanonul taoist
太乙金华宗旨tàiyǐ jīnhuā zōngzhǐSecretul florii de aur
吕祖先天一气太乙金华宗旨lǚ zǔ xiāntiān yīqì Ttàiyǐ jīnhuá zōngzhǐSecretul florii de aur
大日经dà rì jīngDa Ri Jing
金刚顶经jīn gāng dǐng jīngJin Gang Ding Jing
黄帝内经huáng dì nèi jīngScriptura de medicină internă a Împăratului Galben

Nume, denumiri

Chineză simplificatăPinyinRomână
全真道quānzhēndàoTaoismul Realității Complete
龙门派lóngménpàiȘcoala Poarta Dragonului
吕洞宾lǚ (lv) dòngbīnLu Dongbin
吕祖lǚ zǔStrăbunul Lu
吕帝lǚ dìZeul Lu
太上太上老君tàishàngtàishànglǎojūnLao Tzu
老子lǎo zǐLao Tzu
王重阳wāng chóngyāngWang Chongyang
王玄浦wāng xuánpǔWang Xuanpu
东华东华帝君dōnghuádōnghuádìjúnWang Xuanpu

Concepte

Chineza simplificataPinyinRomânaComentarii
dàoTao – calea
xìngXingPartea invariabila a vie?ii precum Yuanshen
mìngMingPartea variabila a vie?ii
曼陀罗MandalaUn tip de planta
yinYin
yángYang
太极tài jīTai ji
五行wǔ xíngCinci elemente
shuǐApă
Lemn
huǒFoc
tuPământ
jīnMetal

Parti si locuri din corpul uman

Chineza simplificataPinyinRomânaComentarii
方寸fāngcùnFangcun
上丹田shàng dāntiánDantianul superior
泥丸宫níwán gōngNiwangong
后天镜hòu tiān jìngHou tian jingOglinda celestă, în spatele punctului Tian
下丹田xià dāntiánDantianul inferior
玄关xuán guānXuan guanPunctul de practică pentru lumina spiritului
天目tiān mùAl treilea ochi
xuéPunctOrice punct de pe corp
xíngFormăCorp
膀胱páng guāngVezică urinarăConține vezica și organele sexuale
肝脏gān zàngFicat
心脏xīn zàngInimă
脾胃píwèiSplinăStomac
肺脏fèi zàngPlămânUn plămân, liang fei = cei doi plămâni
肾脏shèn zàngRinichiUn rinichi, liang shen = cei doi rinichi
百会bǎi huìBǎi huì
会阴huì yīnHui yin
尾闾wěi lǚWei lu
命门mìng mēnMing men
夹脊jiá jǐJia ji
大椎dà zhuīDa zhui
玉枕yù zhěnYu zhen
性线xìng xiànLinia Tian-Mu-Xue

Practici

Chineza simplificataPinyinRomânaComentarii
回光huíguāngÎntoarcerea luminii
返照fǎnzhàoPrivirea inversată
性功xìng gōngPractica Xing
命功mìng gōngPractica Ming
平衡功pīng héng  gōngExercițiul echilibruluiPractică cu copaci, iarbă, flori sau animale
自然换气法zì rán huàn qì fǎSchimbarea energiei Qi cu naturaPractica mersului taoist
打坐dǎ zuòMeditațiePractica în poziția șezând
鼻吸鼻呼bī xī bī hūRespirație prin nas
小腹呼吸xiǎo fù hū xīRespirația abdomenului inferior
毛孔呼吸máo kǒng hū xīRespirația prin pori
睡功shuì gōngPractica în somnPractică în poziția întins pe spate
安炉设鼎ān lú she dǐngAn Lu She DingO altă practică
安神祖窍ān shén zǔ qiàoAn Shen Zu QiaoO altă practică
默运五行mò yùn wǔ xíngMișcarea sau circulația energiei între organeO altă practică
练精换气liàn jīng huàn qìTransformarea energiei din jing în qi
练气换神liàn qì huàn shēnTransformarea energiei din qi în shen
闭谷bì gǔFără grânePost

Energii, rezultate ale practicii

Chineza simplificataPinyinRomânaComentarii
真性zhēn xìngXing adevărat
元神yuán shénYuan shen
识神shí shénShi shenMintea discursivă
QiEnergie naturală
*QiEnergie internă care menține forma și structura obiectelor
*QiEnergie emisă (cum ar fi aura)
内气nèi qìQi intern
卫气wèi qìQi protector
天元气tiān yuán qìQi originar
性光xìng GuángLumina Xing
真气zhēn QìQi adevărat
神光shén guāngLumina Shen
yi?Un cuvânt budist
法身fǎ shēnCorpul naturiiSe referă la fătul spiritual, cunoscut probabil în creștinism ca „a doua naștere”
真性zhēn xìngAdevărata natură
阴神yīn shénYin shen
阳神yáng shénYang shenShen hrănit
língLingSpirit
húnSuflet
Suflet
小药xiǎo yàoMicul medicament
大药dà yàoMarele medicament
金花jīn huáFloarea de aur
银花yín huāFloarea de mercur
铅花qiān huāFloarea de plumb
Un dicționar WikiTip